KRETOŁAP

- standardowy

- z sygnalizatorem

- z podglądem

Opis:

Kretołap nie zabija, lecz łapie krety oraz gryzonie.
Opiera się on na systemie dwóch „furtek jednostronnych”, które zezwalają na wejście kreta do wnętrza pułapki, lecz uniemożliwiają jej opuszczenie.

Rozróżniamy 3 rodzaje kretołapów:
- standardowy
- z sygnalizatorem
- z podglądem

Każdy z rodzajów wymienionych powyżej jest jednakowo skuteczny. Różnica polega jedynie na łatwości i wygodzie obsługi.

JAK ZAŁOŻYĆ KRETOŁAP?

Znaleźć najświeższy kopiec. Blisko kopca odkryć poziomy tunel. Jeżeli jest to trawnik, należy wycięć fragment trawnika dłuższy o około 10 cm od kretołapa. Oczyścić tunel, ułożyć kretołap jak na rysunku i zakryć trawą.
UWAGA ! Przy zastawianiu w sypkiej glebie należy oczyścić tunel o 10 cm dłuższy od kretołapa oraz zabezpieczyć końce kretołapa przed zasypaniem ziemią, przykrywając je uprzednio trawą lub ściółką.